"Wat is kunst?
Een woord van vijf letters!"

Als klein ventje was ik - Marco Brugts, 1963 - al gefascineerd door fotografie. Ik stond graag bij familieleden in de doka om de vastgelegde realiteit op magische wijze tot leven te zien komen. Sinds 1985 fotografeer ik zelf en van 1986 tot en met 1990 bezocht ik de Rotterdamse Academie van Beeldende Kunsten, tegenwoordig de Willem de Kooning Academie. Daar studeerde ik fotografie en grafische vormgeving.

De realiteit voorbij
Vrij snel daarna kwam ik in een ander vak terecht, maar ben altijd blijven fotograferen. In eerste instantie vooral op 35mm zwart-wit negatief en vanaf 2000 uitsluitend nog digitaal. Enkele jaren geleden heb ik mijn fotoarchief op orde gebracht en het plan opgevat om dat archief te gebruiken in een stap verder gaan dan de vastgelegde realiteit. Hiertoe geïnspireerd door onder andere De Stijl en Cobra.

Het proces
Mijn beelden komen volstrekt intuïtief en associatief tot stand, meestal zonder vooropgezet plan. Wel ligt bij al mijn hier opgenomen werken een eigen fotografische opname aan de basis. Soms is deze zeer herkenbaar, in andere gevallen minder of zelfs geheel niet. Ik bedien me hierbij van diverse digitale technieken en heb een voorkeur voor uitgesproken, expressieve kleuren en vormen. Mijn werken zijn net zo gevarieerd als mijn interessen, waarbij ik het experiment zeker niet schuw. Dit verklaart de variëteit aan stijlen en onderwerpen in mijn werk.

Kunst?
"Wat is kunst" is een interessante vraag, het antwoord vind ik minder relevant. Dat is bovendien tijd- en cultuurgebonden en daardoor beweeglijk. Voor mij staat het genoegen dat ik beleef aan het creëren van beelden voorop. Als het resultaat vervolgens ook nog waardering vindt, heb ik meer dan mijn doel bereikt.

Marco Brugts / McRoa - Enschede